خانه / جدول تخفیف ها (صفحه 2)

جدول تخفیف ها

تخفیف ها و محصولات معرفی شده در 13 اسفند

تخفیف مدیریت شهری رباتیک – 13 اسفند نام شهر سطح / قیمت سطح / قیمت در تخفیف امروز تهران – منطقه 7 سطح 1 / 3,555,000 تومان سطح 2 / 2,370,500 تومان ایلام سطح 2 / 2,370,500 تومان سطح 3 / 1,540,500 تومان کازرون سطح 3 / 1,540,500 تومان سطح …

توضیحات بیشتر »

تخفیف ها و محصولات معرفی شده در 12 اسفند

تخفیف مدیریت شهری رباتیک – 12 اسفند نام شهر سطح / قیمت سطح / قیمت در تخفیف امروز اردبیل – ناحیه 1 سطح 1 / 3,555,000 تومان سطح 2 / 2,370,500 تومان مرودشت سطح 2 / 2,370,500 تومان سطح 3 / 1,540,500 تومان آبیک سطح 3 / 1,540,500 تومان سطح …

توضیحات بیشتر »

تخفیف ها و محصولات معرفی شده در 9 اسفند

تخفیف مدیریت شهری رباتیک – 9 اسفند نام شهر سطح / قیمت سطح / قیمت در تخفیف امروز تهران – منطقه 7 سطح 1 / 3,555,000 تومان سطح 2 / 2,370,500 تومان مراغه سطح 2 / 2,370,500 تومان سطح 3 / 1,540,500 تومان کازرون سطح 3 / 1,540,500 تومان سطح …

توضیحات بیشتر »

تخفیف ها و محصولات معرفی شده در 8 اسفند

تخفیف مدیریت شهری رباتیک – 8 اسفند نام شهر سطح / قیمت سطح / قیمت در تخفیف امروز همدان – ناحیه 1 سطح 1 / 3,555,000 تومان سطح 2 / 2,370,500 تومان بندر انزلی سطح 2 / 2,370,500 تومان سطح 3 / 1,540,500 تومان میبد سطح 3 / 1,540,500 تومان …

توضیحات بیشتر »

تخفیف ها و محصولات معرفی شده در 7 اسفند

تخفیف مدیریت شهری رباتیک – 7 اسفند نام شهر سطح / قیمت سطح / قیمت در تخفیف امروز زنجان – ناحیه 2 سطح 1 / 3,555,000 تومان سطح 2 / 2,370,500 تومان مراغه سطح 2 / 2,370,500 تومان سطح 3 / 1,540,500 تومان بهشهر سطح 3 / 1,540,500 تومان سطح …

توضیحات بیشتر »

تخفیف ها و محصولات معرفی شده در 6 اسفند

تخفیف مدیریت شهری رباتیک – 6 اسفند نام شهر سطح / قیمت سطح / قیمت در تخفیف امروز شیراز – ناحیه 2 سطح 1 / 3,555,000 تومان سطح 2 / 2,370,500 تومان اندیمشک سطح 2 / 2,370,500 تومان سطح 3 / 1,540,500 تومان مبارکه اصفهان سطح 3 / 1,540,500 تومان …

توضیحات بیشتر »